Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Χρόνης Ευκαρπίδης

ΕΘΙΣΜΟΣ.mp4 – Google Drive

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.mp4 – Google Drive

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.mp4 – Google Drive

ANTIVIRUS.mkv – Google Drive

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6836