Κατηγορία: 35ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ

Τελικά παραδοτέα από το 35 ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2019-20-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Αγελόπουλος Ηρακλής

35-Δ.Σ.-ΠΑΤΡΩΝ_ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-2019-2020 (4).d ocx (1)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6031

Τελικά παραδοτέα από το 35ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Αγγελόπουλος Ηρακλής

35 Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2018-2019)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5339