Κατηγορία: ENISA

Cybersecurity Certification of Cloud Services – ENISA Webinar

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6938

ENISA Threat Landscape 2020 – Web application attacks

ETL2020 – Web Application Attacks A4

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6841

ENISA-European Union Agency for Cyber Security

https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ https://www.enisa.europa.eu/topics ΕΝΙSA – διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη Τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη της οικονομίας και κοινωνίας. Τα ασφαλή δίκτυα καθίστανται με τον καιρό τόσο απαραίτητα για τη λειτουργία της Ψηφιακής Οικονομίας όσο ο ηλεκτρισμός και το νερό. Για αυτό το λόγο, η ασφάλεια …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6661