Κατηγορία: 107ο ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τελικά έργα από το 107 ΔΣ Θεσσαλονίκης- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Κόπτση Αλέξανδρο

https://padlet.com/katrin_321/ST1_107   Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 107

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2788