Τελικά παραδοτέα από την Α και Γ τάξεις του ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Απόστολος Παρασκευάς

  Στην Α΄ τάξη του Δ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας, αφού παρακολουθήσαμε σχετικά βίντεο για το θέμα μας, δημιουργήσαμε το δικό μας ψηφιακό παραμύθι με το εργαλείο storybird το οποίο μπορείτε να το βρείτε on line στην παρακάτω διεύθυνση: https://storybird.com/picture-book/Το-τερατάκι-του-υπολογισ/6lnd0n Τα λόγια είναι των παιδιών επηρεασμένα από όσα είδαμε στα εκπαιδευτικά βίντεο. Επίσης, σας επισυνάπτω τα ονόματα…

Περισσότερα