Κατηγορία: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τελικά παραδοτέα από το 2ο Γυμνάσιο Καβάλας-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Αλμπανάκη Ξανθή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4687