Δράσεις του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αφού παρακολούθησαν το λογισμικό διαχείρισης τάξης LANSCHOOL ετοίμασαν και ένα δικτυακό ερωτηματολόγιο για τους γονείς τους σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου.

Περισσότερα