Κατηγορία: 6ο ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το 6ο ΔΣ Νάουσας-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Παπαγεωργίου Κατερίνα

6ο Ναουσας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8440

Τελικά παραδοτέα από το 6ο ΔΣ Νάουσας για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Παπαγεωργίου Κατερίνα

https://www.youtube.com/watch?v=ftqYXZs2XEk 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6547