Κατηγορία: ΔΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Μικρόκαμπου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

ΣΤ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2117