Κατηγορία: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το Γυμνάσιο ΤΛ Σχοινούσας-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Παπαχρήστου Κατερίνα

https://prezi.com/view/0ztelzXwlaEf8n5YQoT1/ 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8255