Κατηγορία: 1ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Τελικά έργα από το 1ο ΔΣ Κιλκίς-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Πάρης

    Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2853

Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΔΣ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

1οΔΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-1οΔΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 1ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2088

Δράσεις από το 1ο ΔΣ Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

https://youtu.be/ZtdryWsBmw8

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=972

Δράσεις από το ΔΣ 1ο Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

https://youtu.be/ShOHt25AdDk

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=969

Δράσεις από το ΔΣ 1ο ΔΣ Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

https://youtu.be/2bIkfIQY3T4

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=956