Κατηγορία: ΔΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το ΔΣ Εσωβάλτων Πέλλας-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Ξανθίδου Πηνελόπη

https://dim-esovalt.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%9F

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8276

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Εσωβάλτων για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Ξανθίδου Πηνελόπη

–COPY~1 -5F5E~1 -E10E~1

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6036

Παραδοτέα από το ΔΣ Εσωβάλτων-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Γρόσδος Σταύρος

Δ.Σ. Εσωβάλτων, Γαλλικά Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις α και β Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις Γ και Δ Δ.Σ. Εσωβάλτων, τάξεις Ε και ΣΤ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3075