Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-Σενάριο με το LAMS-Από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Δαούση

http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq%5fid=2230783    Επιλέξετε την επιλογή Preview στο πάνω και δεξιά μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια  για ναπροχωρήσετε στην επόμενη οθόνη  επιλέξετε Next Activity (επόμενη δραστηριότητα). καλή πλοήγηση  

Περισσότερα