Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-Σενάριο με το LAMS-Από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Δαούση

http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq%5fid=2230783 

 

Επιλέξετε την επιλογή Preview στο πάνω και δεξιά μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια  για ναπροχωρήσετε στην επόμενη οθόνη  επιλέξετε Next Activity (επόμενη δραστηριότητα).

καλή πλοήγηση

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3660