Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2020-21 από το 3ο ΔΣ Καματερού Αττικής-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Μαρία Τσούτσουβα

3 Δ.Σ. Καματερού 2021 Επιπλέον, ο σύνδεσμος της ψηφιακής ιστορίας που δημιούργησαν είναι: https://www.storyjumper.com/book/read/77336635/60bcdf5913260

Περισσότερα

Τελικά παραδοτέα από το 39ο ΔΣ Περιστερίου Αττικής για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Αναστάσιος Ασβεστάς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 39CE86~1 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – 39ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (1) ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ[14824] ΑΦΙΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Περισσότερα

Τελικά παραδοτέα από το 15ο ΔΣ Ιλίου (Ε-ΣΤ Τάξεις) για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Μαρία Τσούτσουβα

Αποδελτίωση Ερωτηματολογίου Ε Τάξη Ερωτηματολόγια 1 Ε Τάξη Ερωτηματολόγιο 2 Ε Τάξη Ερωτηματολόγιο 4 Ε Τάξη Ερωτηματολόγιο για το διαδίκτυο 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε΄ και ΣΤ΄

Περισσότερα

Τελικά παραδοτέα από το 15ο ΔΣ Ιλίου (Α-Δ Τάξεις) για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Μαρία Τσούτσουβα

Α Τάξη Κανόνες χρήσης του διαδικτύου Α1 Α Τάξη Κανόνες χρήσης του διαδικτύου Α2 Β Τάξη Κανόνες χρήσης του διαδικτύου Β Τάξη Κανόνες χρήσης του διαδικτύου 2 Γ Τάξη !Κανόνες χρήσης διαδικτύου 1 Γ Τάξη Ασφάλεια στο διαδίκτυο 2 Γ Τάξη Κανόνες 4 Γ Τάξη Κανόνες χρήσης διαδικτύου 3 Δ Τάξη Κανόνες χρήσης του διαδικτύου…

Περισσότερα