Κατηγορία: ΔΣ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2017-18 από το ΔΣ Νέα Ρόδα Χαλκιδικής-Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Καραφουλίδης Νικόλαος ΠΕ70 & Σαββίδου Χαρίκλεια ΠΕ19

ΚΟΜΙΚ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αφίσες- Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3792

Τελικά παραδοτέα από το Δημοτικό Σχολείο Νέων Ρόδων Χαλκιδικής 2016-17- από την εκπαιδευτικό Πατήλα Στυλιανή

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2814

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Νέων Ρόδων για το σχολικό έτος 2015-16- Από την Εκπαιδευτικό Παπανδρέου Πασχαλιά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤO ΔIAΔΙΚΤΥΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1923

Δράσεις για την ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2016 από το ΔΣ Νέων Ρόδων-Από την εκπαιδευτικό Παπανδρέου Πασχαλιά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ 2016

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1621

Τελική εργασία από το Δημοτικό Σχολείο Νέων Ρόδων Χαλκιδικής-Από το Σχολικό Σύμβουλο Απόστολο Παρασκευά

Ασφάλεια στο διαδίκτυο – Παραδοτέο – Ν Ρόδα

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1134