Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Προφήτη Ηλία Ηρακλείου Κρήτης-Από τη Συντονίστρια Σχολική Σύμβουλο Μαρτίνου Σωτηρία

Το θέμα είναι Μαθαίνοντας να ζούμε με το Διαδίκτυο. Έλαβαν μέρος οι εκπαιδευτικοί Δ΄ και Στ΄ τάξεων, Σταματούλης Σταύρος και Λιούπα Άννα με τους μαθητές τους, η εκπαιδευτικός Πληροφορικής Καρπουζή Καλλιόπη και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, Μανασάκης Πέτρος. Διαδίκτυο?

Περισσότερα