Κατηγορία: 3ο ΔΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2020-21 από το 3ο ΔΣ Καματερού Αττικής-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Μαρία Τσούτσουβα

3 Δ.Σ. Καματερού 2021 Επιπλέον, ο σύνδεσμος της ψηφιακής ιστορίας που δημιούργησαν είναι: https://www.storyjumper.com/book/read/77336635/60bcdf5913260

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7245

Τελικά παραδοτέα από το 3ο ΔΣ Καματερού για το σχολικό έτος 2019-20-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Μαρία Τσούτσουβα

3 Δ. Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- Αφίσα 1 3 Δ. Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- Αφίσα 2 3 Δ. Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- Αφίσα 3 25 Δ. Σ. ΙΛΙΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6498