Παρουσίαση Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για το σχολικό έτος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Είναι ένα Θεματικό Δίκτυο επτακοσίων (700+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Αν. Μακεδονίας κ Θράκης και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω ΠΕΚΕΣ των Περιφερειακών…

Περισσότερα