Κατηγορία: 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2018-19 από το 3ο ΓΕΛ Βέροιας-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Μπαμπαλώνα Λένα

Στα πλαίσια του επιλεγόμενου μαθήματος “Εφαρμογές Πληροφορικής”, κεφάλαιο: #16 (Ασφάλεια & Προστασία στο Διαδίκτυο), έγινε αναφορά στις ψηφιακές συναλλαγές και στους τρόπους προστασίας των μαθητών – παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Για την ενίσχυση της διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα παρακάτω άρθρα (από την ιστοσελίδα του 3ου ΓΕΛ Βέροιας): Τι είναι τα Ψηφιακά Αποτυπώματα … …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5260