Κατηγορία: 17ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ

Τελικά παραδοτέα από το 17ο ΔΣ Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση 17ο ΔΣ Πατρών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5323