Κατηγορία: ΔΣ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Νέας Σάντας Σερρών για το σχολικό έτος 2019-2020-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Τσικαλάς Θέμης

Δ Σχ Ν Σάντας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6288