Κατηγορία: 1ο ΔΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το 1ο ΔΣ Καλοχωρίου-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Τοκμακίδου Ελπίδα

Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 1ο_ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8383

Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΔΣ Καλοχωρίου για το σχολικό έτος 2020-21-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Τοκμακίδου Ελπίδα

Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 1ο Δημοτικό Καλοχωρίου-1

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7357

Τελικά παραδοτέα από το 1ο ΔΣ Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Τοκμακίδου Ελπίδα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4737

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2017-18 από το 1ο ΔΣ Καλοχωρίου θεσσαλονίκης-Συντονίστρια Σχολική Σύμβουλος Κέκια Μέλλω

1ο_ΔΣ_Καλοχωρίου_Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4067