Κατηγορία: 8ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ

Τελικά έργα από το 8ο ΔΣ Κιλκίς και του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς-2017 Παραδοτέα Ασφάλεια στο διαδίκτυο   Το διαδίκτυο που θέλουμε τελικό ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2864

Τελικά παραδοτέα από το 8ο ΔΣ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

8o ΚΙΛΚΙΣ 8ο ΔΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2071

Δράσεις από το 8ο ΔΣ Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

8ο Δ.Σ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=946