Κατηγορία: 15 ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2018-19 από το 15ο ΔΣ Πατρών-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση 15ο ΔΣ Πατρών

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5319