Κατηγορία: ΔΣ ΑΚΤΑΙΟΥ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Ακταίου για το σχολικό έτος 2019-2020- Υπεύθυνος Πρεσβευτής Παπαδούρης Παναγιώτης

ATT00002

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6165

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Ακταίου Πατρών για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Παπαδούρης Παναγιώτης

Συνολική παρουσίαση Ακταίο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5331