Κατηγορία: ΔΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Φούρκας-Κασσανδρινού Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2018-19-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Κασσώτη Όλγα

Δράσεις_Ασφάλεια στο διαδίκτυο_Κύρτση Ανθή ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΣΧΟΛΙΚΟ-ΕΤΟΣ-2018-19 ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΣΧΟΛΙΚΟ-ΕΤΟΣ-2018-19 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σχέδιο δράσης_Ασφάλεια στο διαδίκτυο_Κύρτση Ανθή

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5078