Τελικά παραδοτέα από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κασσάνδρας-Από τον Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 19 Μανουσαρίδη Ζαχαρία

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Γιαγουρτά Βενετία ΠΕ19, Γιαμαλής Άγγελος ΠΕ19, Μπουζίκα Χρυσούλα ΠΕ19. Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε από την Β τάξη του Τομέα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου. Η Σχολή Οδηγών Internet που έφτιαξαν οι μαθητές απευθύνεται σε ενήλικες, στους γονείς τους αλλά και σε κάθε αρχάριο χρήστη που «ταξιδεύει» στους δρόμους του διαδικτύου. Το…

Περισσότερα