Κατηγορία: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2022-23 από το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Όλγα Γκούμα

    FAKE NEWS Διαπεριφερειακό θεματικό δίκτυο 2022-23   Δρασεις για ασφάλεια στο διαδίκτυο σχ. έτος 2021-22

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8788

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Αγγελοπούλου Άννα

1ο Γυμνάσιο Ξάνθης_20  https://read.bookcreator.com/WxkL3M3UNHOPeFleuXitb2qH52n2/Uo9w1rmtTiyG9PSvsL30vg έχει αναρτηθεί από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης μία ιστορία ψηφιακής αφήγησης με τίτλο “Οι εικονικοί φίλοι της Ελευθερίας”.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8425