Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2018-19 από το Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών-Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Γλατσάκη Κρυσταλλένια και Σαββατιανού Μαρία-Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Εφόπουλος Βασίλης

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Στα πλαίσια αυτής της συμμετοχής λοιπόν μαθητές της Α΄και Β΄ Γυμνασίου παρουσίασαν δύο μικρά θεατρικά δρώμενα σχετικά με την ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων. https://youtu.be/6X1z0kSXsvU     Την οργάνωση και το συντονισμό της παραπάνω προσπάθειας είχαν οι εκπαιδευτικοί Γλατσάκη Κρυσταλλένια και Σαββατιανού Μαρία αντιπρόσωποι του…

Περισσότερα