Κατηγορία: ΔΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Τελικά έργα από το ΔΣ Άρνισσας-Πέλλας-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Φανιόπουλος Χριστόδουλος

https://drive.google.com/drive/folders/1fR-7IiXDioo6p0ndQmy0sBcm4PGnUcY0

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3989