Κατηγορία: ΔΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Καμπάνης για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

ΔΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2114

Τελικά παραδοτέα από τη συνεργασία ΔΣ Γαλάτιστας Χαλκιδικής με ΔΣ Καμπάνης Κιλκίς και Τεμένης Αιγίου

Παραδοτέα προγράμματος_Ασφάλεια στο Διαδίκτυο_

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1892

Τελική εργασία από τα ΔΣ Αρναίας, ΔΣ Γαλάτιστας, ΔΣ Καμπάνης Κιλκίς, ΔΣ Τεμένης Αχαϊας για το σχολικό έτος 2015-2016

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελική παρουσίαση 2016

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1889

Δράσεις από το ΔΣ Καμπάνης-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=974

Δράσεις στο ΔΣ Καμπάνης Κιλκίς-Σχολικός Σύμβουλος Πάρης Παπαδόπουλος

Δράση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=528