Κατηγορία: 7ο ΔΣ ΑΡΤΑΣ

Τελικά παραδοτέα για το 2024 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας-Υπεύθυνη Πρέσβειρα Ντόκα Αγλαΐα

https://docs.google.com/presentation/d/1QvtfQc_RBPzhuPsBdooesdCWXFCz0Lw_Qzk6bPOAfKY/edit#slide=id.g2dfa8b7ed75_0_2372 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=9566