Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Σκινέ-Φουρνέ για το σχολικό έτος 2020-2021- Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Αθηνά Ντούλια

Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής Ξερουδάκης Γιώργος στο Δημοτικό Σχολείο Σκινέ-Φουρνέ, στα πλαίσια της ενότητας ασφάλεια στο διαδίκτυο διαβάσανε 2 παραμύθια και στη συνέχεια οι μαθητές έκαναν ζωγραφιές, ή κατασκευές με πλαστελίνη τις οποίες συνθέσαμε σε μικρά βίντεο. Οι εργασίες έχουν ανέβει στα blog των δύο σχολείων. Είναι από μαθητές όλων των τάξεων από 1η έως και…

Περισσότερα

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2020-2021 από το ΔΣ Βαμβακόπολου, Χανίων Κρήτης-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Ντούλια Αθηνά

Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής Ξερουδάκης Γιώργος στο Δημοτικό Σχολείο  Βαμβακόπολου, στα πλαίσια της ενότητας ασφάλεια στο διαδίκτυο διαβάσανε 2 παραμύθια και στη συνέχεια οι μαθητές έκαναν ζωγραφιές, ή κατασκευές με πλαστελίνη τις οποίες συνθέσαμε σε μικρά βίντεο. Οι εργασίες έχουν ανέβει στα blog των δύο σχολείων. Είναι από μαθητές όλων των τάξεων από 1η έως και…

Περισσότερα