Κατηγορία: 2ο ΔΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2018-19 από το 2ο ΔΣ Ευκαρπίας -Υπεύθυνος Πρεσβευτής ΣΕΕ Καρύδας Απόστολος

2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ_Ε1 2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ_ΣΤ1 3ο ΔΣΧ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_ΣΤ1 2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας_ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ_Τάξεις Ε1,Ε2,Ε3,ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5186

Τελικά παραδοτέα από το 2ο ΔΣ Ευκαρπίας για το σχολικό έτος 2017-18-Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Στρίκου Μαρία-Συντονίστρια Σχολική Σύμβουλος Μαρία Κοτσακώστα

2ο ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4184