Κατηγορία: 6ο ΔΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Τελικά παραδοτέα από το 6ο ΔΣ Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-18-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Γιάννης Κουτσουρίδης

6ο ΔΣ Γιαννιτσών-Α (σχέδιο δράσης) 6ο ΔΣ Γιαννιτσών-Α (κουιζ)  

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=3903

Τελικά έργα από το 6ο ΔΣ Γιαννιτσών-Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος Κουτσουρίδης Γιάννης

Θεματικο? δι?κτυο_ΤΕΛΙΚΟ-2

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2895