Κατηγορία: 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2021-22 από το 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υπεύθυνος Πρεσβευτής Μανιάκας Θόδωρος

1ΑΜΑΛΙΑΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2022

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=8478