Κατηγορία: ΔΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Μαυρονερίου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2120

Φωτογραφικό υλικό από δράσεις στο ΔΣ Μαυρονερίου Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=988

Δράσεις από το ΔΣ Μαυρονερίου-Κιλκίς-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

ΠΑΙΖΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΓΟΝΕΙΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΜΑΘΗΤΕΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=981