Κατηγορία: ΔΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Γαλλικού Κιλκίς για το σχολικό έτος 2015-16- Από το Συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Πάρη

ΓΑΛΛΙΚΟ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=2080

Δράσεις από το ΔΣ Γαλλικού-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ παρουσίαση ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤ. ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ευελικτη

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=961