Τελικά παραδοτέα του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2020-2021-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Αλεξούδα Γεωργία

Τα παραδοτέα του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι ήδη αναρτημένα στον δικτυακό τόπο του σχολείου τους στον υπερσύνδεσμο http://2gym-peir-thess.thess.sch.gr/archives/9320.

Περισσότερα