Κατηγορία: ΔΣ ΡΟΙΤΙΚΩΝ

Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2019-2020 από το ΔΣ Ροϊτίκων Πατρών-Υπεύθυνη Πρεσβευτής Νικολακοπούλου Κατερίνα

Παντελοπούλου Κατερίνα_ Δημοτικό Σχολείο Ροϊτίκων

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6206