Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Σκινέ-Φουρνέ για το σχολικό έτος 2020-2021- Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Αθηνά Ντούλια

Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής Ξερουδάκης Γιώργος στο Δημοτικό Σχολείο Σκινέ-Φουρνέ, στα πλαίσια της ενότητας ασφάλεια στο διαδίκτυο διαβάσανε 2 παραμύθια και στη συνέχεια οι μαθητές έκαναν ζωγραφιές, ή κατασκευές με πλαστελίνη τις οποίες συνθέσαμε σε μικρά βίντεο. Οι εργασίες έχουν ανέβει στα blog των δύο σχολείων. Είναι από μαθητές όλων των τάξεων από 1η έως και…

Περισσότερα