Κατηγορία: ΔΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελικά παραδοτέα από το ΔΣ Θεολόγου Ποτού Θάσου για το σχολικό έτος 2020-21-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Σαατσόγλου Ελένη (ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ)

-BC8C~1 Δ.Σ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΠΟΤΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7398