Τελικά παραδοτέα για το σχολικό έτος 2020-21 από το 3ο ΔΣ Καματερού Αττικής-Υπεύθυνη Πρεσβευτής ΣΕΕ Μαρία Τσούτσουβα

3 Δ.Σ. Καματερού 2021

Επιπλέον, ο σύνδεσμος της ψηφιακής ιστορίας που δημιούργησαν είναι:
https://www.storyjumper.com/book/read/77336635/60bcdf5913260

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7245