Πληροφορική για την ΣΤ’ Δημοτικού με θέμα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Ακολουθίες για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο LAMS

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2123082

Τις βλέπετε επιλέγοντας preview ως μαθητής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=1770