Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Πληροφορική Γ Γυμνασίου)

https://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq%5fid=2494117

 

Μάθημα (Ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων) σχεδιασμένη με το μοντέλο μάθησης της Ανεστραμμένης Τάξης με LAMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Επιλέξετε  το κουμπί  “preview”  για να τρέξει η ακολουθία.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=7749