Ενημερωτική συνάντηση με γονείς μαθητών Γυμνασίου Λαγκαδικίων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Οργανωτική Ζάγκα Ελευθερία-Εισηγητές ΣΕΕ-Πρεσβευτές Α. Παρασκευάς και ΣΕΕ Πρεσβευτής Πάρης Παπαδόπουλος

 

Σήμερα Παρασκευή 17/5/2019 έγινε η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση για γονείς, από Πρεσβευτές του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στο Γυμνάσιο-Λαγκαδικίων, το οποίο ανήκει στην Παιδαγωγική ευθύνη της Οργανωτικής Συντονίστριας, Ζάγκα Ελευθερίας, του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητές οι Πρεσβευτές του Δικτύου ΣΕΕ Απόστολος Παρασκευάς και ΣΕΕ Παπαδόπουλος Πάρις. Ευχαριστούμε τον Γυμνασιάρχη, τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς αλλά  και τους γονείς που συμμετείχαν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=4572