Δράσεις από το ΔΣ Καμπάνης-Από το Σχολικό Σύμβουλο Πάρη Παπαδόπουλο

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=974