Επιμορφωτικές Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Καράμηνα Ιγνάτιου, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019-3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 (13.15-14.00), στο Δημαρχείο Μαγούλας  πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των  6 Δημοτικών Σχολείων Μάνδρας και Μαγούλας που συμμετέχουν στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Αντίστοιχη επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 (13.15-14.00) στο 1ο ΔΣ Ασπροπύργου με τους εκπαιδευτικούς των  8  Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου.

Το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν: «Συμμετοχή στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Προετοιμασία και Πλαίσιο, Δράσης».

Στις επιμορφωτικές συναντήσεις που συμμετείχαν 9 και 24 εκπαιδευτικοί αντίστοιχα, παρουσιάστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενέργειες προετοιμασίας και έγινε συζήτηση για την υποστήριξη-επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος, διαμορφώθηκε κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης  και εκφράστηκε η δέσμευση όλων για την ενεργητική και αποτελεσματική συμμετοχή.

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://isecurenet.sch.gr/portal/?p=5571