Η 1η Επιμορφωτική Συνάντηση του Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» στο Αίγιο Αχαΐας

DSC01748

DSC01749

DSC01750

Την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00-14:00 πραγματοποιήθηκε η 1η επιμορφωτική συνάντηση του Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» των εκπαιδευτικών της 7ης και 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας στο Αίγιο.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί-Υπεύθυνοι του δικτύου των συμμετεχόντων σχολείων, ενώ απουσίαζαν δικαιολογημένα οι εκπρόσωποι (3) σχολικών μονάδων, εκ των οποίων οι δύο είναι μονοθέσια σχολεία και θα ενημερωθούν ενδοσχολικά από τους σχολικούς συμβούλους.
Αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας, εξήγησε πώς δημιουργήθηκε το Θεματικό δίκτυο και πώς προέκυψε η συμμετοχή των δύο περιφερειών σε αυτό και έπειτα η κ. Φελούκα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας παρουσίασε στους συμμετέχοντες το θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Οι δύο σχολικοί σύμβουλοι απάντησαν σε πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των εκπαιδευτικών, ενώ έδωσαν και διευκρινίσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν. Στη συνέχεια δόθηκαν φύλλα εργασίας στις τρεις ομάδες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ήρθαν σε μια πρώτη επαφή-γνωριμία με το προτεινόμενο από το δίκτυο υλικό, αναζήτησαν και επέλεξαν ένα θέμα, σχεδίασαν και παρουσίασαν στην ομάδα πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους στην τάξη.
Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συνεργατικό πλαίσιο επικοινωνίας, έκλεισε με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=221